Gilles HPK-RA 12,5-160 för flis och pellets

Gilles HPK-RA pannor är för pellets och flis G50 med vattenhalt upp till ca 30%

Denna högprestandapanna är tillverkad som en spänningsfri svetsad konstruktion. De värmeisolerade dörrarna i fronten öppnas utåt. Effektiv rengöring av rökkanalerna sker helt automatiskt med hjälp av kraftiga skruvar.

Förbrännings-/förgasningskammaren är konstruerad enligt direktflödesprinciper och är utrustad med varierbar (utbytbar) keramisk beklädnad i radiatortaket. De höga förbränningstemperaturerna och rökgasens långa förbränningstid i pannan garanterar en ren förbränningsprocess.


• Pannorna uppfyller klassen EN-303-5.

• Lämplig för automatisk förbränning av träflis upp till G50, industripellets och briketter.

• Svetsad panna med 6 mm tjocka stålväggar. Horisontella rökkanaler i kraftiga skarvlösa rör.

• 70 mm extern isolering.

• Maxtryck 3 bar.

• Automatisk asktömning integrerad i pannans botten med hjulförsedd 50-liters askbehållare.