Gilles HPKI-K 180-550 kW för flis och pellets

Gilles industripanna HPKI-K är konstruerad för många drifttimmar per år. Material som pellets och flis med vattenhalt upptill 40%

Denna högprestandapanna är tillverkad som en spänningsfri svetsad konstruktion. De värmeisolerade dörrarna i fronten öppnas utåt och
ger helt fri åtkomst till alla rökgångar för manuell rengöring. Automatisk rengöring av rökkanalerna sker med tryckluftsrengöring. Pannan har konstruerats i enlighet med den naturliga förbränningsprocessen för trä. Förgasnings-/förbränningskammaren är konstruerad enligt direktflödesprinciper och är utrustad med varierbar (utbytbar) keramisk beklädnad i radiatortaket. De höga förbränningstemperaturerna och rökgasens långa förbränningstid i pannan garanterar en ren förbränningsprocess. 

• Primär- och sekundärluft regleras av en gemensam förbränningsfläkt men med separata spjäll och luftmängdgivare.

• Keramiska väggar i eldstaden skyddar pannans grundkonstruktion för en lång och hållbar livslängd.

• Undermatad bränslematning med raster i högkvalitativt gjutjärn ger långa drifttider mellan rengöringsperioderna.

• Lättillgängliga serviceluckor för bästa arbetsmiljö vid rengöring av pannan.