Gilles HPKI-L 199 kW flis och pelletspanna

Undermatad med förbränningsretort i värmebeständigt stål och gjutlegering.
Den horisontella värmeväxlaren är utrustad med turbulatorer och effektivt rengöras med lufttryck.
Primär- och sekundärluft regleras av förbränningsluftfläktar och frekvensstyrd rökgas fläkt.

Effekten styrs av rökgastemperaturen, lambdasond och panntemperatur.
Keramiska foder med hög temperatur brand tegel.
Aska roststavar i värmebeständigt gjutlegering.
Inbyggd cyklon för rökgas dammborttagning och frekvenskontrollerad rökgasfläkt för negativa tryckreglering.