Gilles HPKI-R 150-2500 kW för flis

Gilles industripanna HPKI-R är konstruerad för många drifttimmar per år. Material som flis med vattenhalt upptill 50%.

Denna högprestandapanna är tillverkad som en spänningsfri svetsad konstruktion. De värmeisolerade dörrarna i fronten öppnas utåt och
ger helt fri åtkomst till alla rökgångar för manuell rengöring. Automatisk rengöring av rökkanalerna sker med tryckluftsrengöring. Pannan har konstruerats i enlighet med den naturliga förbränningsprocessen för trä. Förgasnings-/förbränningskammaren är konstruerad enligt direktflödesprinciper och är utrustad med varierbar (utbytbar) keramisk beklädnad i radiatortaket. De höga förbränningstemperaturerna och rökgasens långa förbränningstid i pannan garanterar en ren förbränningsprocess. 

• Primär- och sekundärluft regleras av en gemensam förbränningsfläkt men med separata spjäll och luftmängdgivare.

• Keramiska väggar i eldstaden skyddar pannans grundkonstruktion för en lång och hållbar livslängd.

• Trappstegs bränslematning med raster i högkvalitativt gjutjärn ger långa drifttider mellan rengöringsperioderna.

• Lättillgängliga serviceluckor för bästa arbetsmiljö vid rengöring av pannan.