Långtgående kunnande, 38 års erfarenhet och en stark intuition för miljövänlig uppvärmning och förnybar energi: Allt detta återspeglas i den ojämförliga kvaliteten på våra värmesystem. Hargassner är en värmetillverkare med en utpräglad pionjäranda - ständigt på jakt efter ännu bättre lösningar för att ytterligare uppmuntra biologisk uppvärmning.

Pannorna finns från 20 kW till industri pannor upptill 2500 kW.

Flispanna ECO-HK 20

Effektivare, tystare och energisnålare än någonsin! Med ett av marknadens bästa inmatningssystem för flis med patenterad klippande Z-sluss i stål, finns möjligheten att elda med köpt P31S/industriflis.
100% bakbrandssäkerhet och fjärrövervakning av larm via mobil-app, internet eller sms gör att du kan känna dig helt trygg och glömma pannan mellan besöken.
Unikt 360graders roterande 2-stegs roster, och lambdastyrd förbränning som reglerar både luft och bränslemängd. Detta gör Hargassner ECO-HK till en av marknadens effektivaste.
Levereras komplett med rökgasåterföring och inbyggd styrning av tankladdning m.m.

Flispanna ECO-HK 200

Effektivare, tystare och energisnålare än någonsin! Med ett av marknadens bästa inmatningssystem för flis med patenterad klippande Z-sluss i stål, finns möjligheten att elda med köpt P31S/industriflis.
100% bakbrandssäkerhet och fjärrövervakning av larm via mobil-app, internet eller sms gör att du kan känna dig helt trygg och glömma pannan mellan besöken.
Unikt 360graders roterande 2-stegs roster med torkzon, och lambdastyrd förbränning som reglerar både luft och bränslemängd. Detta gör Hargassner ECO-HK till en av marknadens effektivaste.
Övervakning av brännkammartemperatur och reglerad tertiärluft levereras standard och förbättrar låglastegenskaperna och verkningsgraden ytterligare.
Levereras komplett med rökgasåterföring och inbyggd styrning av tankladdning m.m

Magno-VR 395-600

Magno-VR modellerna har en integrerad framåtmatande rostertrappa med platt bädd. Pannetekniken med framåtmatande roster används överallt där flis, sågspån och bark med hög restfuktighet eller andra biogena bränslen som energiväxter, vinträd etc. används. Det vill säga för träbränslen med en vattenhalt på 8 %* till 60 % eller för bränslen med låg asksmältpunkt. Stadig förbränning på eldningsrostren säkerställer lägsta möjliga utsläppsnivå i rökgaserna. Automatisk uraskning sker i slutet av förbränningskammaren.
 
*rökgasåterföring (tillval) ska användas för bränslen som har en vattenhalt på <12 %