Torkningen och söby beluftningskanaler görs i  galvaniserat stål, rundbuekanaler är fullt perforerad eller fast topp i storlek, respektive, 900, 1600, 2500.
Körgaller för nedgjutning levereras som hålperforerat eller gälar, och alla har helt plan yta för att förhindra skada genom utfyllnad och tömning med skopa eller liknande.