Därför  skall man välja Almas torksilo.

Vid köp av Almas Korn stålsilos får du kvalitet utan pristillägg. Silosarna är utförda i kraftiga galvaniserade stålplåtar med en tät korrugering för optimal styrka. Silos liksom tillbehör är väl testade och praktiskt utprovade. Det har varit i bruk i USA sendan 1967.
 

  • Vi har erfarenhet från montering av hundratals anläggningar i Danmark, Skandinavien och Baltikum. Det kommer dig till godo.
  • Galvaniseringen av våra anläggningar är av högsta kvalitet, vilket ger lång livslängd med minimalt underhåll.
  • Trappor och säkerhetsanordningar är av högsta kvalitet.
  • Du får vägledning och professionell rådgivning även efter avslutad affär.
  •  Volym varierande från 25 till 1343 m³
 

Skruvomrörare och spannmålsspridare ditt bästa.

Därför att den effektiva omrörningen i hela spannmålsbehållaren tillsammans med tork- och fläktutrustningen ger stor torkkapacitet.
• God möjlighet till eftermontering i befintliga silor.
• Lodrät skruvomrörning med 2 eller 3 skruvar till silor med en diameter från 4,6 upp till 14,60 meter.
• IP-godkända kvalitetsmotorer tillverkade i Europa.
• Mycket god omrörning i upp till 1343 m³ (1021 ton), med möjlighet till utbyggnad för större kapacitet.
• Torkkapacitet på upp till 200 ton per dygn (4 % nedtorkning) med en fläkt på 50 hästkrafter.
• Perfekt blandning av t.ex. korn och vete i samma silo (t.ex. foderspannmål).


SP4 spannmålsfördelare, med en kapacitet på 180 ton/tim, har många inställningsmöjligheter för t.ex. fyllningskapacitet och fördelningsdiameter och kan dessutom användas i planlager.
Almas skruvomrörare och spannmålsspridare till stålsilor är båda grundligt testade och praktiskt utprovade som ger optimal omrörning och fördelning i hela silon. Omrörning sker även utmed siloväggen.

Varför är Almas tömningsutrustning och helperforerade golv ditt bästa val?

• Därför att Hutchinson-utrustning för tömning är en kvalitetsprodukt som under de se-naste tioåren har sålts i bl.a. Danmark till hundratals nöjda lantbrukare.
• Hutchinsons produkter är utvecklade och utprovade av användare under de senaste femtio åren. Det märks bl.a. hos produkternas styrka, hållbarhet och höga grad av an-vändarvänlighet.
• Möjlighet att välja anläggning med tömningsutrustning som har olika kapacitet.
• Enkel att sköta eftersom alla funktioner regleras utifrån med draghantag.

Detta får du när du köper Hutchinson tömningsanordning

• Kraftig och robust kvalitet som påminner om den ”industrikvalitet” som bl.a. används hos många spannmålsföretag.
• 6" - 12" tömningsskruvar med kapacitet från 20 ton/timme – 150 ton/timme.
• Rak drivenhet för tömning i grop eller transportör.
• 25 graders drivenhet för att kunna lämna spannmål till en meters höjd i en mobil skruv eller till transportanläggning.
• Lodrät drivenhet för tömning direkt i vagn eller fodersilo.
• Direktkopplad ”Powersweep” rengöringsskruv eller ”sweep” flyttbar rengöringsskruv med elmotor.
• Galvaniserade eller målade drivenheter.
• Kraftiga helperforerade golv för montering i silor eller planlager. Golven kan fås för att lagra
både spannmål och oljeväxter.