loading...

Spannmålsodlare som vill ha silo och planlager för sina behov, djuruppfödare vill att spannmål och foder skall hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Jema AGRO har produkterna, efter 70 års erfarenhet och utveckling  i samarbete med våra kunder kan vi leverera kvalitet, flexibilitet och ständigt hålla oss i framkant.

Energi & Silo Sverige är distrubutör av Jema för Sverige. Jema håller högkvalitet och driftsäkerhet. Kapaciteter från 30-225 ton/tim